ژوئن 30, 2022

عضو سابق ، تیم ملی جودو

وحید سرلک در 14 سال فعالیت حرفه ای خود 18 مدال کسب کرد اما دو بار توسط مقامات جمهوری اسلامی مجبور شد برای جلوگیری از رویارویی با یک رقیب اسرائیلی مسابقات را پرتاب کند