می 23, 2022

شناگر سابق تیم ملی

تونیا ولی اوغلی، عضو سابق تیم ملی شنای ایران قبل از انقلاب و رکورد دار شنای صد متر قورباغه بود. او بعد از انقلاب با وجود ممنوعیت رشته‌ی شنا برای زنان از جمله شناگرانی بود که تلاش کرد تا این ورزش به فراموشی سپرده نشود و به همراه دیگر همکاران خود توانست با فشار به مسئولین کلاس‌های شنا برای دختران جوان تشکیل دهد.