می 23, 2022

وکیل ، فعال سیاسی

شیرین عبادی: حقوق‌دان، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، نویسنده ایرانی و از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان است. شیرین عبادی، نخستین قاضی زن در ایران بود که توانست در جایگاه ریاست دادگاه بنشیند و به خاطر فعالیت های حقوق بشری اش در سال ۲۰۰۳ جایزه صلح نوبل به او اعطا شد.
#اتحاد_برای_نوید