آگوست 13, 2022

یکی از اعضای خانواده قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی

همسر و پسر شاهین مقدم در هواپیمای اوکراینی بودند که در ژانویه توسط جمهوری اسلامی سرنگون شد. شاهین مقدم به کمپین اتحاد برای نوید پیوسته و خواستار ممنوعیت ایران از ورزش‌های بین‌المللی است. او از ایرانیان می‌خواهد تا علیه این رژیم متحد شوند. چون فقط وحدت می‌تواند ما را از شر این رژیم نجات دهد، هیچ کس دیگر این کار را نخواهد کرد