می 23, 2022

مربی سابق ووشو

مصطفی محمدنژاد با سابقه 10 سال آموزش افراد با استعداد، از جامعه جهانی می‌خواهد تا ورزش ایران را تحریم کنند، زیرا رژیم ایران، ورزش را سیاسی می‌کند و همیشه بیشتر افراد با استعداد را به تیم‌ها راه نمی‌دهد