ژوئن 29, 2022

قایقران و عضو سابق تیم ملی قایقرانی در بخش کایاک

محمدطاهر حسینی افشار
قایقران و عضو تیم ملی قایقرانی در بخش کایاک او در مسابقات آسیایی و اروپایی قایقرانی حضور داشته است.