ژوئن 29, 2022

زندانی سابق در زندان شکنجه شد

مازیار ابراهیمی: متهمی است که در ارتباط با ترور یک دانشمند هسته ای در ایران در سال ۱۳۹۱ دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت تا در اعتراف اجباری در یک برنامه تلویزیونی به نام “باشگاه ترور” حضور پیدا کند. در سال ۱۳۹۳ پس از اثبات بی گناهیش از زندان آزاد شد و پس از خروج از کشور ماجرای شکنجه هایش را فاش کرد.