می 23, 2022

مربی سابق تیم ملی کیک بوکسینگ

حسن علی‌محمدی

مربی سابق تیم ملی کیک بوکسینگ. چهار بار قهرمان کیک بوکسینگ دنیا