می 23, 2022

فعال سیاسی

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و یکی از ۱۴ نفری است که نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای را امضاء کرد. او در پی امضای این نامه بازداشت شد و مدتی را در زندان مشهد بسر برد.