سپتامبر 23, 2021

کوهنورد ، کوه اورست را صعود کرد

فاطمه آقاجانی، کوهنورد، او صعود از قله هیمالیا را در کارنامه ورزشی خود دارد