مارس 4, 2021

 اخبار

فراموشی ما سرمایهٔ جمهوری‌اسلامی است

برای نوید که نتوانستیم کاری بکنیم، برای نجات برادارانش متحد شوید. فراموشی ما سرمایهٔ جمهوری‌اسلامی است. خوب می‌داند که فراموشی رد فجیع‌ترین جنایات را...

مستند رادیویی: «پرونده نوید افکاری»

مستند رادیویی:«پرونده نوید افکاری»تهیه‌کننده و اجرا: وحید پوراستادتدوین صدا: شهرام ابراهیمیزمان: ۵۹ دقیقه مستند رادیویی: «پرونده نوید افکاری» پرونده...