مارس 3, 2021

 اخبار

لطفا با ما دست ندهید!

این حقارتی است که جمهوری اسلامی چندین سال به ما تحمیل کرده است. ورزشکاران و قهرمانانی که در برابر هیچ ظلمی نباید سر خم کنند، در برابر یک قانون...

هشتاد و شش روز در انفرادی

صاحب این عکس ۸۶روز در انفرادی است و چهارشنبه تولد اوست. برادرش ⁧‫#نوید_افکاری‬⁩ را اعدام کردند به او فرصت عزاداری هم ندادند. ⁧‫#نوید_افکاری‬⁩ از...