ژوئن 29, 2022

عضو سابق تیم ملی بوکس ایران

بهمن عزیزپور از جامعه جهانی می‌خواهد به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایرانی‌ها متوقف شود. این رژیم که باعث کشته شدن تعداد زیادی از ورزشکاران جوان شده است، باید بایکوت شود