می 23, 2022

قهرمان جوجیتسو

علی انصاری ملقب به معراج نایب قهرمان جهان در رشته جوجیتسو و عضو چندین ساله تیم ملی به جمع ملی پوشان کمپین اتحاد برای نوید پیوست. او جزو ورزشکارانی است که بخاطر خالکوبی توسط حراست کمیته المپیک ایران از حضور در دو دوره مسابقات جهانی محروم شد.