آگوست 13, 2022

دعوت از ورزشکاران و ملی پوشان

کارزار اتحاد برای نوید در قدم بعدی در پی ثبت شکایات قانونی ورزشکاران و ملی پوشان، و مربیان و داوران است که به هر دلیلی در جمهوری اسلامی مورد تبعیض قرار گرفته اند، از این روی با همکاری تیمی از وکلای بین المللی و از مجاری حقوقی و قانونی از کمیته بین المللی المپیک می‌خواهند تا نه تنها فدراسیون‌های خاطی را به خاطر نقض منشور کمیته بین المللی المپیک و نقض حقوق انسانی و آسیب و خسارت های مادی و معنوی به ورزشکاران تعلیق کند بلکه زمینه حضور ملی پوشان ایرانی را برای حضور در مسابقات بین المللی در زیر پرچم المپیک فراهم کند.

از این رو کمپین اتحاد برای نوید از کلیه ورزشکاران، مربیان و داورانی که حقوق آنها توسط نهادهای ورزشی و یا امنیتی جمهوری اسلامی ایران نقض شده است یا به دلایلی از تیم‌های ملی یا عضویت در تیم های باشگاهی کنار گذاشته شده اند و یا به هر طریق دیگری مورد آسیب قرار گرفته اند دعوت می نماید تا اطلاعات خود را به تیم حقوقی کمپین فرستاده تا بعد از اثبات، شکایت شان در نهادهای ورزشی بین المللی مطرح شود.

دلایلی که در نهادهای ورزشی بین‌المللی از جمله کمیته بین المللی المپیک تبعیض‌آمیز شناخته می‌شوند و قابلیت ثبت شکایت را به ورزشکاران می‌دهد به شرح زیر است:

– تبعیض‌های نژادی و یا اتنیکی (بطور مثال حذف ورزشکاران کرد، بلوچ، عرب، ترک و غیره و حذف از تیمهای ورزشی )
– تبعیض‌های جنسیتی (‌حذف از مسابقات بخاطر زن بودن، ترنس، همجنسگرایی، دگرجنس‌گرایی، محدودیت پوشش زنان، و غیره)
– تبعیض های مذهبی و عقیدتی ( حذف بخاطر سنی بودن، مسیحی، یهودی، بهایی ودیگر مذاهب، همچنین داشتن گرایش های سیاسی و یا شرکت نکردن در مراسم مذهبی و حکومتی)


از ورزشکاران، مربیان، و داورانی که به هر کدام از دلایل بالا حقوق ورزشی آنها نقض شده، از تیمهای ملی و یا باشگاهی حذف شده و مورد تبعیض قرار گرفته اند دعوت می‌شود که پرسشنامه زیر را پرکرده تا بصورت کاملا محرمانه ادعای آنها توسط تیم حقوقی بررسی شود. وکلای کمپین با شما تماس گرفته تا از جزییات شکایت مطلع شوند و پس از آن به عنوان وکیل ورزشکاران در جهت شکایت از ایران در نهادهای بین المللی اقدام کنند.

لازم به ذکر است که اطلاعات ورزشکاران به هیچ عنوان عمومی نخواهد شد و در نزد وکلای کمپین محفوظ خواهد بود. یادآور می شود که آغاز پیگیری حقوقی شکایت های ورزشکاران جهت حمایت از آنها و اعاده حقوق تضییع شده شان خواهد بود، همچنین خواسته اصلی کمپین در کنار تنبیه جمهوری اسلامی ایران بخاطر تضییع حقوق ورزشکاران، حمایت از ملی پوشان جهت حضور آنها در مسابقات بین المللی زیر پرچم المپیک خواهد بود.

پرسشنامه ثبت شکایات ورزشکاران ملی پوش