آگوست 13, 2022

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو، فدراسیون جودوی ایران تا سال ۲۰۲۳ تعلیق شد.

فدراسیون جهانی جودو با انتشار حکمی اعلام کرد: «با توجه به نقض پیاپی اساسنامه فدراسیون جهانی جودو توسط فدراسیون جودوی ایران، این فدراسیون (به همراه تمام اعضای آن) برای یک دوره ۴ساله (یعنی یک دوره کامل المپیک) تعلیق می‌شوند»

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی در حکم خود عنوان کرده: «با توجه به حکم محرومیت موقت فدراسیون جودوی ایران از تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ که در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ نیز تایید شد، تاریخ آغاز محرومیت ۴ ساله فدراسیون جودوی ایران از همان ۱۸ سپتامبر محاسبه خواهد شد.»