سپتامبر 22, 2021

عضو سابق تیم ملی واترپلو

علی سرشار عضو سابق تیم ملی واترپلو ایران است. او به کمپین #اتحاد_برای_نوید پیوسته است و از جهان می‌خواهد صدای ورزشکاران ایرانی را بشنود