ژوئن 30, 2022

عضو سابق تیم ملی فوتسال

شیوا امینی

عضو سابق تیم ملی فوتسال. در سال ۲۰۱۷ او مجبور به درخواست پناهندگی در سوئیس شد، زیرا در خارج از ایران بدون حجاب اجباری بازی کرد