ژوئن 29, 2022

بوکسر ‌حرفه‌ای

بهادر کرمی بوکسر ‌حرفه‌ای است. او پنج دوره در تیم ملی بوکس ایران حضور داشت. بهادر کرمی نیز به کمپین اتحاد برای نوید پیوست.